Kason Radio
 
 
 
การสมัครเป็นดีลเลอร์การสมัครเป็นดีลเลอร์ ลูกค้าต้องส่ง เอกสาร สมัครดีลเลอร์ดังนี้
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- บัตรประชาชน
- ที่อยู่ที่ต้องการ ให้จัดส่ง
- ภพ.20
- หนังสือรับรองบริษัท
- หนังสือจดทะเบียนร้านค้า
หมายเหตุ ลูกค้าจะต้องสั่งซื้อสินค้าในราคาดีลเลอร์ครั้งแรกในยอดที่ ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท


การสั่งซื้อ

* โทรสอบถาม รายละเอียดสินค้า ราคา และแจ้งจำนวนที่ต้องการสั่งซื้อที่ 0-2375-2525-6
* FAX 0-2374-9885
* ชำระเงินผ่านทางธนาคาร/หรือตู้ ATM มาที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพระราม 4 บัญชี กระแสรายวัน
ชื่อบัญชี บริษัท พาร์ กอล์ฟ สปอร์ตติ้งเฮ้าส์ จำกัด
เลขที่บัญชี 035-3-01909-1
นอกจากนั้นกรณีลูกค้าที่ต้องการเข้ามาเลือกซื้อสินค้าด้วยตัวเอง ทางบริษัทฯ ยังมีบริการ
รับบัตรเครดิตของทุกธนาคาร
* FAX ส่งรายการสินค้า ใบสั่งซื้อ สลิป โอนเงิน พร้อม ชื่อที่อยู่ผู้รับ และเบอร์โทรศัพย์
ที่ติดต่อได้มาที่ 0-2374-9885 ตลอด 24 ชม. หรือ Mail มาที่ terry@kasonthailand.com
และสามารถติดต่อสนทนา ด้วยโปรแกรม MSN: KASON_TERRY@hotmail.com
* เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับเอกสารครบแล้ว จะจัดส่งสินค้าให้ ภายใน 1-2 วันทำการ
(3 วัน สำหรับต่างจังหวัดที่อยู่ต่างอำเภอ) ยกเว้นกรณีมี Order ล้น อาจทำให้ส่งช้า
ทางบริษัท จะแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้า ภายในวันเดียวกัน หากได้รับเอกสารการสั่งซื้อ ก่อน เวลา 16.00 น. ของวันสั้งซื้อ หากพ้นช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเลื่อนส่งสินค้าออกไปในวันถัดไปเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าสำหรับลูกค้า ท่านอื่น ๆ

วิธีการจัดส่ง

บริษัทฯ จำหน่ายและจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ โดยส่งผ่าน
* บริษัทขนส่งที่มั่นใจได้ ได้แก่ CLT, KWT, HWL, SDS : บริษัทขนส่ง จะนำส่งสินค้า
ให้ถึงที่ (ในพื้นที่บริการ) และเก็บค่าส่งที่ปลายทาง
* บริการ ของ การรถไฟ, การบินไทย, ไปรษณีย์ : ลูกค้าต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในการขนส่งมา
กับค่าสินค้า
* บริษัทขนส่งอื่น ๆ ที่ไม่กล่าวถึง ลูกค้าต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในการขนส่งมากับค่าสินค้า 400
บาท (ยอดสั้งซื้อเกิน 40,000 บาท ไม่ต้องชำระค่าขนส่ง ยกเว้นสินค้าโปรโมชั่น)
* หากต้องการให้บริษัทฯ นำส่งสินค้า ในกรุงเทพฯ หรือพื้นที่ใกล้เคียง บริษัทฯ มีการจัด
ส่งโดยคิดค่าขนส่ง ซึ่งจะแตกต่างกันตามพื้นที่
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียด พื้นที่ให้บริการ และวิธีการ ได้จากพนักงานอีกครั้ง
การตรวจรับสินค้า

ในการตรวจรับสินค้า เมื่อสินค้าส่งถึง กรุณา ตรวจเช็ค สินค้าทันที เพื่อประโยชน์ของท่านเอง หากเกิดข้อผิดพลาด โปรดแจ้งกลับมายัง บริษัทฯ ทันที ภายในวันที่ท่านรับสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการไม่รับผิดชอบในทุก ๆ กรณี หากไม่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการจัดส่ง

วันและเวลาเปิดทำการ

* เปิดทำการ วันจันทร์-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 18.00 น.
* สำหรับลูกค้าทุกท่าน ที่ต้องการสั้งซื้อสินค้าเร่งด่วน ในกรณีนอก เวลารทำการ กรุณา
โทรติดต่อสอบถาม ก่อนเข้ามานะครับ เนื่องจากมีลูกค้าบางท่าน เข้ามา หลังเวลาเลิกทำ
การ แล้วไม่มีพนักงานอยู่ครับ ซึ่งทำให้ เสียเวลาการเดินทาง ของท่านเองครับ.

นโยบายการรับประกันสินค้า

กรณีที่ตรวจพบว่าสินค้าเสียจากการใช้งานปกติ บริษัทฯ มีลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังนี้
1. เปลี่ยนด้วยสินค้ารุ่นเดียวกัน
2. เปลี่ยนทดแทนด้วยสินค้ารุ่นอื่นที่ใกล้เคียงกัน โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อน
เปลี่ยนสินค้า
3. เสนอลูกค้า เปลี่ยนสินค้ารุ่นเดิมตัวใหม่, ประกันใหม่ โดยลูกค้าจ่ายเงินส่วนต่างที่ ได้การ
รับประกันเพิ่ม ซึ่งทางบริษัทฯ จะโทรแจ้งลูกค้าเพื่อรับทราบ และยืนยันการเปลี่ยนสินค้า
ก่อนทุกครั้ง
4.เสนอลูกค้า Upgrade สินค้าซึ่งลูกค้าจะได้มีสินค้าที่มีเทคโนโลยี่ดีกว่ารุ่นเดิม โดยลูกค้าจ่าย
เงินในส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทางบริษัทฯ จะโทรแจ้งลูกค้า เพื่อรับทราบและยืนยันการ
Upgrade ก่อนทุกครั้ง
5. ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ที่จะรอการเปลี่ยนสินค้า บริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการเข้าของสินค้า
โดยประมาณ ให้ลูกค้าทราบและแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความคืบหน้าเป็นระยะ ๆ

บริษัทฯ ขอสงวนสินทธิ์ในการเลือกหรือเสนอสินค้าทดแทนให้ลูกค้ากรณีบริษัทฯ ไม่มี
สินค้าตัวเดิมให้ตามนโยบายการเปลี่ยนสินค้า

เงื่อนไขของการรับประกันสินค้า

กรณีสินค้าไม่สามารถใช้งานได้ แต่มีสภาพปกติ
   1. สินค้าที่เปลี่ยน หรือคืน ต้องมีสติ๊กเกอร์ Kason Thailand ติดอยู่ทุกตัว
   2. ทางบริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า ที่ไม่ได้อยู่ในระยะการรับประกัน
   3. บริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้าที่มีสภาพผิดปกติ


Kason Thailand.


Home | Webboard | Product | Price | How to buy | Technology | About US | Contact US | Shop&Dealer
© 2007 Kason-TH Pargolf Sporting House Co.,Ltd